88tnr ky36y 9fsyr efhri ee737 in78a e793h na6b6 rbb8z td65t e83az zk9si a2e9k rnnis f3yi2 e64az het9f eyteb 6f39f brzr3 b2r28 Out There - The Hunchback of Notre Dame Critique Request |

Out There - The Hunchback of Notre Dame Critique Request

2022.01.28 08:26 wthfujitora Out There - The Hunchback of Notre Dame Critique Request

Hello! Please give me some of your thoughts on my rendition of Out There from The Hunchback of Notre Dame. It's in BandLab so I hope you won't mind. I've been practicing the song for around two days. Teachers and co-singers are welcome to give their thought. I'd appreciate it if you won't be so harsh.
As a baritone, this is the first song in which I venture out of my comfort zone. Also, idk why I can't post the vid here on this sub. It says It has no audio when I post it. I hope you listen to it. Thank you!
submitted by wthfujitora to singing [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Ple_head REJECT vs RECON Esports / APAC North Relegations Round 2

REJECT 2:0 RECON Esports
Map 1 Oregon
First Half: Reject defense 6 RECON Esports attack 0
Second Half: Reject attack 1 RECON Esports defense 0

Map 2 Coastline
First Half: Reject defense 5 RECON Esports attack 1
Second Half: Reject attack 2 RECON Esports defense 4

Map 3 CLubhouse
Not played

https://siege.gg/matches/7136-apacl-apac-reject-vs-recon-esports
submitted by Ple_head to R6ProLeague [link] [comments]


2022.01.28 08:26 galactorrhea149 Sha++ Hotel Full Prepayment

This might be a dumb question for all of you, but it is my first time reserving a hotel like this. I just recieve an email from the hotel I'm planning to book for T&G. And it states:
" Full pre-payment ** IMPORTANT, please sending the slip payment for our reference"
I was planning to use my credit card for this, what information do I give them? Just send them my card number?
Again, it probably is a dumb question, but I just don't want to make any mistake!
submitted by galactorrhea149 to ThailandTourism [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Gentle_decay Florence Sinclair - Opp Thot

Florence Sinclair - Opp Thot submitted by Gentle_decay to experimentalmusic [link] [comments]


2022.01.28 08:26 UnanimousStargazer Artikel 48 lid 2 Besluit personenvervoer 2000: meerdere keren toepasbaar? Welke rechter is bevoegd? Samenloop met strafrecht.

Niet zozeer een vraag voor mezelf, maar recent werd elders op Reddit een vraag gesteld over meerdere gelijktijdige 'boetes' in het openbaar vervoer. Ik stuitte daarbij op de interessante wijze waarop in Nederland door vervoerders lijkt te worden gehandeld als er sprake is van reizen zonder geldig vervoersbewijs, en ben benieuwd hoe anderen hiernaar kijken.
Voor zover ik kan nagaan zijn het in eerste instantie namelijk niet zozeer 'boetes' maar lijken het te gaan om vaste prijsverhogingen van een vervoersbewijs op landelijk niveau als een reiziger op grond van art. 48 lid 2 van het Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000) een bedrag verschuldigd is aan de vervoerder. Die bedragen staan in een bijbehorende regeling en betreffen €50 met eventueel €15 administratiekosten indien niet tijdig wordt betaald.
Bij tijdige betaling vervalt het recht op strafvervolging in art. 70 lid 1 van de Wet personenvervoer 2000 (Wp. 2000), hoewel art. 102 Wp 2000 wel de mogelijkheid biedt om in de Bp 2000 ook strafvervolging van geheel art. 70 (kort gezegd: geen geldig vervoersbewijs) of art. 71 (kort gezegd: misbruik/manipulatie vervoersbewijs) te laten vervallen. Zoals ik het begrijp is een OV 'boete' zonder strafvervolging op grond van art. 48 Bp 2000 dus eigenlijk een civiele vordering op de reiziger die ontstaat uit de overeenkomst.
Als een vervoerder een klacht (bijvoorbeeld bij meerdere vorderingen) op grond van art. 48 Bp 2000 afwijst, dan lijkt het erop dat een reiziger inderdaad naar de civiele rechter moet om die vordering te betwisten. Verwarrend is daarbij ook het woord 'boete' of 'bezwaar'. Zie daarover de uitgebreide uiteenzetting in deze uitspraak van het CBb uit 2013 (ro 6):
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2013:122
De oorspronkelijk vraag waar het om draaide toen ik op zoek ging naar de werkwijze van vervoerders, kwam er naar ik begrijp op neer of een reiziger die met andermans op naam gestelde vervoersbewijs reist zowel voor het bepaalde in art. 48 lid 2 onder a als onder d een bedrag verschuldigd kan zijn aan de vervoerder? Of een andere combinatie die dan dus in theorie zou kunnen uitmonden in maximaal 5x 50 euro en eventueel 5x 15 euro administratiekosten?
En als het antwoord op die vraag 'nee' luidt, op welke rechtsgrond zou iemand zich vervolgens kunnen beroepen bij een civiele rechter?
Wat daarbij wel meespeelt is dat het OM bij niet (tijdig) betalen (maar in essentie ook bij wel betalen gezien de beperking in art. 48 lid 7 Bp 2000) dus bij (meerdere) overtredingen ook nog tot strafvervolging over kan gaan en gezien de hoogte van de sanctie (p. 157) bij feitencode E100a of E103 van beiden (100 euro) leidt dat naar ik aanneem tot een aantekening in de justitiële documentatie ('strafblad') als een strafbeschikking zou worden betaald of (na eventueel verzet) een strafrechter de overtreding bewezen acht. De vordering uit art. 48 Bp 2000 blijft in dat geval als ik het goed begrijp dan ook nog bestaan. Betalen is dus wel van belang vóór een vordering kan worden betwist bij een civiele rechter, of het moet wellicht in kort geding binnen de betaaltermijn die strafvervolging van art. 70 lid 1 Wp uitsluit.
En zou een strafrechter bij reizen met andermans vervoersbewijs op grond van art. 70 Wp 2000 óók tot een veroordeling komen op grond van art. 71, voor zover het gebruik van andermans vervoersbewijs onder art. 71 wordt geduid als misbruik? Andermans vervoerbewijs gebruiken resulteert immers vanzelf ook in reizen zonder geldig vervoersbewijs.
submitted by UnanimousStargazer to juridischadvies [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Bozzaholic Kelvedon drink driver handed three year ban

Kelvedon drink driver handed three year ban submitted by Bozzaholic to colchestergazette [link] [comments]


2022.01.28 08:26 duyuno_hj I want to buy baihe books.

Are there any officially translated versions of baihe novels available for sale online as physical copies? I've never come across any such books but if there are then I would really like to own a copy. Please let me know.
submitted by duyuno_hj to BaiHe [link] [comments]


2022.01.28 08:26 cam14211 Need friends for missions

005839324460
submitted by cam14211 to PokemonGoFriends [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Jakub_z_Lublina Bobo xDDD

Bobo xDDD submitted by Jakub_z_Lublina to Polska [link] [comments]


2022.01.28 08:26 what_iffff- Bored

View Poll
submitted by what_iffff- to teenagersbutpog [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Bozzaholic UK police ordered NOT to chase criminals due to issues with their BMWs

UK police ordered NOT to chase criminals due to issues with their BMWs submitted by Bozzaholic to colchestergazette [link] [comments]


2022.01.28 08:26 imdpathway Kerala government’s use of UAPA calls into question its policy on dissent. Extrajudicial killings, charging citizens under UAPA, and the government siding with the police triggered protests against the current government in Kerala.

submitted by imdpathway to indianews [link] [comments]


2022.01.28 08:26 RegulusPlus Does using the spark reset pity rate?

Question. If I use my spark will it reset?
submitted by RegulusPlus to FireEmblemHeroes [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Heinz_Frittn Just bought this 1946 Izhevsk M44. Couldn't find out anything about the markings on the stock, could someone help me out here with this one?

Just bought this 1946 Izhevsk M44. Couldn't find out anything about the markings on the stock, could someone help me out here with this one? submitted by Heinz_Frittn to MosinNagant [link] [comments]


2022.01.28 08:26 TAT3R_ Mid Level Money Making

Hey everyone i would consider myself mid level. And having trouble making money. About the only money maker I have I commonly do that is decent is agility pyramid and blast furnace and smith what ever is profitable usually steel plate bodies currently. Was wondering if anyone knew any better consistent money makers? Thanks
submitted by TAT3R_ to ironscape [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Bozzaholic Colchester's Headgate Theatre to host workshop for new directors

Colchester's Headgate Theatre to host workshop for new directors submitted by Bozzaholic to colchestergazette [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Ohnanana_ It's just hard.

I never expected that I would be so demotivated. Getting respondents through online survey isn't easy, getting information in a country that IS NOT EVEN TRANSPARENT is just so so.... I am speechless.
Some days I would do my work, but most days I watch TV, do housework, whatever to kill time. I find it hard to focus when I have a 17 month old toddler who seems to need my attention 24/7.
How do people finish their PhD with zero motivation? How do people finish their PhD with a toddler and no help at all?
How do people do it at all? Sometimes all I can do is just cry. Cry it all out and not doing anything about it.
submitted by Ohnanana_ to PhD [link] [comments]


2022.01.28 08:26 numb_yet_emotional Anyone else get messages from feeder fetishists?

I wrote a post on here about binge eating and some dude writes to me saying how sexy I am fat. He doesn't even know what I look like.
If I was more vulnerable, I would have accepted this message for attention but I decided to block him instead.
submitted by numb_yet_emotional to BingeEatingDisorder [link] [comments]


2022.01.28 08:26 pragmaticutopian Why there was no subsequent Tintin comics post the death of Herge?

submitted by pragmaticutopian to Tintin [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Ok-Combination-7790 I have a question

Does everybody wondering who's yori husband?
submitted by Ok-Combination-7790 to Erma [link] [comments]


2022.01.28 08:26 yazburslam Stay tuned for the makeover!!! 😏

Stay tuned for the makeover!!! 😏 submitted by yazburslam to Bratz [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Vibez_127 [WTS]S15 Mags, Mag Catch and Magwell (NV)

I’m selling my Gen 1 S15 mags with Gen 2 follower, S15 Mag catch and S15 Magwell.
Know your state laws before buying.
https://imgur.com/a/qP8BYWS
$185 FF or GS buyer pays fee
submitted by Vibez_127 to GunAccessoriesForSale [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Bozzaholic Aspiring police officer Josh enjoys a day at Clacton Police Station

Aspiring police officer Josh enjoys a day at Clacton Police Station submitted by Bozzaholic to colchestergazette [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Jakis_Ktos123 what civilization should i pick?

so i basically have spain rn, but i heard that its not the best. i will be reaching lvl 10 soon and getting the free civilization swap, so what civilization would you recommend?
submitted by Jakis_Ktos123 to RiseofKingdoms [link] [comments]


2022.01.28 08:26 Abhi_mech007 GitHub - Materio Vuetify Vuejs Admin Template Free: Production Ready, Carefully Crafted, Extensive Vuetify Free Admin Template 🤩

submitted by Abhi_mech007 to coolgithubprojects [link] [comments]


http://dtp37.ru